Stichting CEPPO is voor de gemeente Oldenzaal een belangrijke partner bij de uitvoering van het cultuureducatiebeleid voor het primair onderwijs.

Het bestuur van CEPPO wordt momenteel gevormd door:

- De heer G. Koedijk, namens de onderwijsbestuurders

- De heer P. Kamphuis namens de directies van de Oldenzaalse KONOT scholen

- Mevrouw W. Brasz, namens de directies van de overige scholen.

Hedwig de Bruijn legt als directeur van de Stichting verantwoording af aan het bestuur.