Museum de Pelgrim

Terug naar het overzicht

Omschrijving

Museum de Pelgrim is een museum voor religieus cultureel erfgoed.

De collectie is ontstaan uit de privé-verzameling van de Oldenzaalse inwoonster mevrouw Achterweust. Het museum is gehuisvest aan de Hofmijerstraat 1 en 3 in twee kleine zogenaamde armenhuisjes in het hart van Oldenzaal. De collectie in het museum wordt voortdurend aangepast aan het thema van de tijd. Een aantal keren per jaar is er een specifieke expositie zoals bijv. Iconen, Communie, Delftsblauw in religie, Jan Toorop e.d.

Vrijwilligers dragen zorg voor de gang van zaken in het museum; zij treden op als gastheer/gastvrouw, leiden bezoekers rond en geven uitleg over de expositie. Mevrouw Achterweust is coördinatrice en conservator van het museum.

Voor scholen kan op afspraak een rondleiding door het museum georganiseerd worden.

Tevens verzorgt het museum exposities in kerken en op locatie en kan op verzoek een bijdrage leveren aan een bepaald project. Zo kan het museum bijvoorbeeld op school thematische tentoonstellingen verzorgen. De 'reizende Pelgrim' heeft hiermee een mooie meerwaarde voor scholen.

Verder is Museum de Pelgrim betrokken bij onderstaande cultuureducatieve projecten:

  • Erfgoedproject De Streek Centraal voor groep 5 en 6; Thema Naar de kerk.

Klik hier voor de docentenhandleiding

Klik hier voor het lesblad ‘Naar de kerk’

  • Project Buig voor je Held; een educatief project over religieus cultureel erfgoed voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Klik hier voor het lesmateriaal

Klik hier voor de bijbehorende powerpointpresentatie


Zie ook de informatie op de pagina erfgoededucatie op deze website alsook het overzicht aanbod erfgoededucatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met museum de Pelgrim, mw. T. Achterweust

Tel. 0541 - 53 77 33 of e-mail: info@museumdepelgrim.nl

Website: www.museumdepelgrim.nl

Laat een review achter

Geef je reactie op dit aanbod.
CEPPO kan je reactie hier dan plaatsen.

Contactpersoon Hedwig de Bruijn
E-mail contactpersoon info@ceppo-oldenzaal.nl

NADERE INFORMATIE

website: www.museumdepelgrim.nl