Hier tref je een overzicht van lokale lessen over cultureel erfgoed. Samen vormen ze de leerlijn erfgoededucatie Oldenzaal. Aan de leerlijn wordt stapsgewijs gebouwd. Zodra er weer nieuw aanbod is ontwikkeld vind je dat hier terug. Door op een link te klikken, kom je direct bij de specifieke informatie over dit aanbod.

Aanbod

Groep

Aanbieder

Erfgoedthema

Gulia en Hendrik

- Leven in en om het Palthehuis

- Oud en nieuw

1,2

Palthehuis

Wonen

Van wie is de kist

- lesbrief

3,4

Palthehuis

Verzamelen en bewaren

Voorwerpen dagelijks leven

Alles kids in Oldenzaal

- lesbrief/wandeling

4,5,6,7,8

Palthehuis

Historische stadskern

Oldenzaal Ondergronds

- lesbrief

5,6

Palthehuis

Archeologische vondsten

Op avontuur met architectuur

- lesmateriaal

- powerpoint-presentatie

5,6

Palthehuis

Monumenten

De Streek Centraal

- Docentenhandleiding

- lesblad Middeleeuws Oldenzaal

- lesblad Iets lekkers

- lesblad Feest in de Boeskoolstad

- lesblad Naar de kerk

5,6

 

 

Archeolologische club Oldenzaal

Palthehuis

Museum de Hofnar

Museum de Pelgrim + Basiliek

 

 

Middeleeuwse stad

Immaterieel erfgoed

 

Religieus erfgoed

Passieverhaal

5,6

Kaliber Kunstenschool

Vieren en herdenken

Het portret

- lesbrief

- powerpoint-presentatie

6,7,8

Palthehuis

Verzamelen en bewaren

Collectie museum

Buig voor je Held

-lesmateriaal

-powerpoint-presentatie

7,8

Museum de Pelgrim + Basiliek + O-Art

Religieus erfgoed

Erfgoedlessen textielindustrie Oldenzaal

- Docentenhandleiding

- Lesblad Op bestelling

- Lesblad Op stoom

- Lesblad Stofwolk

- Powerpoint-presentatie

7,8

Palthehuis + VVV (textielroute)

Industrieel erfgoed

Bezoek aan stadsarchief; thema Sporen van het Oldenzaalse verleden (in ontwikkeling)

7,8

Stadsarchief

Verzamelen en bewaren

Bronnen archief

Geveltekens (in ontwikkeling)

-Docentenhandleiding

-Lesblad leerlingen

-Materialenkist

-Fietsroute

-Bezoek souvenirhuis Tenniglo

-Workshop 'Maak je eigen gevelteken'

5,6,7,8

 

 

 

VVV

VVV

Tenniglo Ootmarsum

O-Art

Monumenten

Torenbeklimming St. Plechelmusbasiliek

5,6,7,8

VVV

Achtergrondinformatie

Monumenten

Midwinterhoornblazen

7,8

Midwinterhoornblazers Oldenzaal

achtergrondinformatie

Immaterieel erfgoed

 

Laat ons met dit evaluatieformulier weten wat je van de erfgoedlessen vindt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hedwig de Bruijn, directeur Stichting CEPPO: telefoon 06 – 53 96 91 07 of per e-mail: info@ceppo-oldenzaal.nl

Info leerlijn

Cultureel erfgoed biedt unieke mogelijkheden. De kracht van erfgoededucatie ligt in het omgevingsonderwijs: het leren in, van en over je eigen leefomgeving. De leerlijn maakt de geschiedenis van de gemeente Oldenzaal zichtbaar voor leerlingen. Sporen uit het rijke verleden worden tot leven gewekt, zodat kinderen leren over de cultuurhistorische waarden van hun eigen omgeving. Wat bindt ons? Wat is er gebeurd op de grond onder onze voeten?

Je vindt hier informatie over de uitgangspunten van de leerlijn Erfgoededucatie.

Structureel samenwerken is de kracht!

De didactiek van de leerlijn

Het erfgoed in Oldenzaal

Aansluiten bij kerndoelen en methoden : erfgoededucatie is niet iets nieuws of iets extra’s.

Leerdoelen
Het werken met de leerlijn betekent dat je de volgende leerdoelen voor erfgoededucatie realiseert. De leerdoelen vormen de basis van de leerlijn, zijn een verantwoording van je lessen en zijn direct zijn op te nemen in het cultuurbeleid van je school.

Nieuws
Voor 2017-2020 is een aanvraag CMK 'Erfgoed verbindt Oldenzaal' gehonoreerd. Erfgoededucatie in Oldenzaal krijgt hiermee een sterke impuls waarbij de Stichting Oldenzaalse Musea een belangrijke coördinerende rol vervult. De leerlijn erfgoed zal zich kunnen doorontwikkelen, voortbouwend op al beschikbare erfgoedlessen en lopende ontwikkelingen in deze. Deskundigheidsbevordering, kennisdeling en samenwerking zijn belangrijke peilers van waaruit dit CMK wordt vormgegeven Alle basisscholen en Oldenzaalse erfgoedinstellingen zijn hierbij betrokken. Tevens zal er aandacht zijn voor vernieuwende werkvormen en dwarsverbanden naar andere disciplines en het reguliere curriculum. 

De leerlijn bouwt voort op het erfgoedproject De Streek Centraal. Met deelname door Oldenzaal aan dit project werden in 2014 de eerste stappen gezet. Het Historisch Centrum Overijssel ontwikkelde samen met Oldenzaalse erfgoedinstellingen lesmateriaal voor de groepen 5 en 6.

Laat ons met dit evaluatieformulier weten wat je van de erfgoedlessen vindt.

Contact
Voor meer informatie, opmerkingen en/of aanvullingen kun je contact opnemen met Hedwig de Bruijn, directeur Stichting CEPPO: telefoon 06 – 53 96 91 07 of per e-mail: info@ceppo-oldenzaal.nl

Opzet leerlijn, didactische onderbouwing en teksten website en ontwikkelen evaluatieformulier:

www.zeemanderegt.nl