LEREN VAN HET VERLEDEN


Geschiedenis, of met een mooier woord erfgoededucatie, is een belangrijk onderdeel van het onderwijs van de nieuwe generatie. Leren over het verleden geeft ons inzicht in hoe de wereld nu werkt en waar we vandaan komen. Kennis over het verleden geeft ons de mogelijkheid hiervan te leren en bijvoorbeeld herhaling van fouten te voorkomen. Toch is geschiedenis niet het favoriete vak van ieder kind. Het verleden voelt soms niet relevant voor ons huidige leven en veel grote gebeurtenissen lijken ‘ver van ons bed’. Erfgoed en geschiedenis komen dichterbij als je ze leert herkennen in je eigen omgeving; wanneer je het middeleeuwse stratenpatroon terugziet in je eigen stad of weet waar Romeinse nederzettingen vlakbij jouw huis gelegen waren. Geschiedenis is dan niet meer ver van ons bed, maar overal om ons heen.

In Oldenzaal hebben we de handen uit de mouwen gestoken en in samenspraak met het onderwijs en de culturele instellingen een stevige impuls gegeven aan het cultuuronderwijs. Het resultaat mag er zijn: de Leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal.


De leerlijn zorgt ervoor dat kinderen antwoorden krijgen op vragen zoals:
Wat is er gebeurd op de grond onder onze voeten? Wat bindt ons? Welke sporen van de geschiedenis vinden we terug om ons heen? De sporen vertellen ons iets over hoe mensen in Oldenzaal in verschillende tijden wonen en bouwen, zoeken en graven, vieren en herdenken, weven en werken. Foto’s, gebouwen, schilderijen, voorwerpen, tradities, feesten of oude kaarten vertellen ons verhalen over de rijke cultuurhistorie. Het zijn de schatten van Oldenzaal.

Wil je meer weten over de leerlijn of (één van) de lespakketten binnen de leerlijn? Ga dan naar de website www.erfgoedverbindtoldenzaal.nl. Hier vind je alle informatie en contactgegevens.

De coördinatie en planning van de leerlijn ligt bij Stichting Oldenzaalse Musea in Oldenzaal.

Laat ons met dit evaluatieformulier weten wat je van de erfgoedlessen vindt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hedwig de Bruijn, directeur Stichting CEPPO: telefoon 06 – 53 96 91 07 of per e-mail: info@ceppo-oldenzaal.nl

Uitgangspunten leerlijn

Cultureel erfgoed biedt unieke mogelijkheden. De kracht van erfgoededucatie ligt in het omgevingsonderwijs: het leren in, van en over je eigen leefomgeving. De leerlijn maakt de geschiedenis van de gemeente Oldenzaal zichtbaar voor leerlingen. Sporen uit het rijke verleden worden tot leven gewekt, zodat kinderen leren over de cultuurhistorische waarden van hun eigen omgeving. Wat bindt ons? Wat is er gebeurd op de grond onder onze voeten?

Je vindt hier informatie over de uitgangspunten van de leerlijn Erfgoededucatie.

Structureel samenwerken is de kracht!

De didactiek van de leerlijn

Het erfgoed in Oldenzaal

Aansluiten bij kerndoelen en methoden : erfgoededucatie is niet iets nieuws of iets extra’s.

Leerdoelen
Het werken met de leerlijn betekent dat je de volgende leerdoelen voor erfgoededucatie realiseert. De leerdoelen vormen de basis van de leerlijn, zijn een verantwoording van je lessen en zijn direct zijn op te nemen in het cultuurbeleid van je school.

 

In 2017-2020 is een aanvraag CMK 'Erfgoed verbindt Oldenzaal' gehonoreerd. Erfgoededucatie in Oldenzaal kreeg hiermee een sterke impuls met de Stichting Oldenzaalse Musea in een belangrijke
coördinerende rol. Er is een leerlijn erfgoed ontwikkeld die voortbouwde op al beschikbare erfgoedlessen en gaande ontwikkelingen in deze. Deskundigheidsbevordering, kennisdeling en samenwerking zijn belangrijke peilers van waaruit dit CMK is vormgegeven. Alle basisscholen en Oldenzaalse erfgoedinstellingen zijn hierbij betrokken. Tevens is er aandacht geweest voor vernieuwende werkvormen en dwarsverbanden naar andere disciplines en het reguliere curriculum.

De leerlijn bouwde voort op het erfgoedproject De Streek Centraal. Met deelname door Oldenzaal aan dit project werden in 2014 de eerste stappen gezet. Het Historisch Centrum Overijssel ontwikkelde samen met Oldenzaalse erfgoedinstellingen lesmateriaal voor de groepen 5 en 6.

Laat ons met dit evaluatieformulier weten wat je van de erfgoedlessen vindt.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hedwig de Bruijn, directeur Stichting CEPPO: telefoon 06 – 53 96 91 07 of per e-mail: info@ceppo-oldenzaal.nl

Opzet leerlijn, didactische onderbouwing en teksten website en ontwikkelen evaluatieformulier:


www.zeemanderegt.nl